ANBI

ANBI

Stichting Recreatie en Vervoer heeft van de Belastingdienst de zogenaamde ANBI-status gekregen en wordt dus aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.
In verband met deze ANBI status maken wij de volgende gegevens openbaar:

Het bestuur bestaat uit: Dhr. C. de Jongh (voorzitter)
Mevr. S. Verlaan (kandidaat secretaris)
Dhr. A.G.H. Turenhout (penningmeester)
Mevr. I.M. Rieken (algemeen bestuurslid)
Dhr. G.J. van Velsen (algemeen bestuurslid en technische zaken)
Dhr. D.J. van der Laan (algemeen bestuurslid en public relations)
Alle bestuurders en andere vrijwilligers zijn onbezoldigde vrijwilligers van Stichting Recreatie en Vervoer.


Overige gegevens van Stichting Recreatie en Vervoer

Bankrekeningnummer: NL35 RABO 033 0658 166
RSIN: 803713472
Kamer van Koophandel nummer: 41166514
Adres secretariaat: Van Wijckersloothplein 1, 2341 BB Oegstgeest


Klik op onderstaande linken om ons jaarverslag te lezen:

Algemeen jaarverslag 2022

Financieel jaarverslag 2022

Beleidsplan 2023