Bestuur

Cor de Jongh Voorzitter
André Turenhout Penningsmeester
Sophie Verlaan (kandidaat secretaris) Secretaris
Jan van Velsen Lid en technische zaken
Johan van der Laan Lid en Public Relations
Isabella Rieken Algemeen bestuurslid
Sophie Verlaan Algemeen bestuurslid