Doelstelling

Doelstelling

  1. De stichting heeft ten doel het organiseren en financieren van recreatieve, therapeutische en eventuele andere activiteiten, waaronder het exploiteren en ter beschikking stellen van vervoermiddelen. Hoofdzakelijk, ten behoeve van de cliënten van Marente, gevestigd in Voorhout.
  2. De stichting tracht dit doel te bereiken door het verwerven van gelden.